Txt

Vasaras periodā Latvijā arvien biežāk tiek rīkotas aviācijas skates un šovi, kuru laikā nepieciešams noteikt gaisa telpas izmantošanas ierobežojumus. Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) atgādina, ka gaisa telpas rezervēšana šādiem pasākumiem jāveic laicīgi.

CAA pēdējos gados konstatējusi, ka aviācijas skašu organizētāji nepievērš pienācīgu uzmanību skates atļaujas saņemšanas priekšnosacījumiem, kas garantētu drošu tā norisi, neskatoties uz to, ka publiskais pasākums ir ieplānots vairākus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas.

Aviācijas skatei nepieciešamās gaisa telpas saņemšanai iesniegums CAA ir jāiesniedz vismaz divus mēnešus pirms plānotā pasākuma.

Bez tam organizētājam ne vēlāk kā 15 darbadienas pirms aviācijas skates vai šova CAA jāiesniedz detalizēta aviācijas skates programma, topogrāfiskā karte ar precīzām skates norises zonām, kā arī skates dalībnieku saraksts, kā arī rakstisks apliecinājums, ka pašvaldība, kuras teritorijā plānota aviācijas skate, un zemes īpašnieks, piekrīt šāda pasākuma organizēšanai.

Pirms atļaujas izsniegšanas tiek veikta aviācijas skates norises atbilstības lidojumu drošumam izvērtēšana un atļaujas izsniegšanas gadījumā – tiek veikta gaisa telpas ierobežošana. Jāņem vērā, ka plānotajai gaisa telpai jau var būt noteikti citi ierobežojumi, tādēļ īpaši svarīgi ir pieteikt nepieciešamo gaisa telpu pirms pasākuma izziņošanas publiskā vidē. Vienlaikus CAA vērtē, vai un kā plānotās gaisa telpas ierobežošanas ietekmēs gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas funkcionālo sistēmu un ar to saistītos VAS “Latvijas gaisa satiksme” riska mazināšanas pasākumus.

Papildu informācija:
Aivis Vincevs
Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”
Operatīvo situāciju vadītājs
Tālr.: 60001672
e-pasts: aivis.vincevs@caa.gov.lv