Covid 19

COVID-19. Atbrīvojumus no Part-FCL prasībām turpina piemērot līdz 2021.gada 31.jūlijam.

 

CAA ir pieņēmusi lēmumu turpināt piemēro 2020.gada 26.novembrī pieņemtos atbrīvojumu (EASA Reference:712/20/0114) attiecībā uz FCL apliecības turētāju kvalifikācijas atzīmju/apstiprinājumu/ sertifikātu derīgu termiņu pagarināšanu. Atbrīvojums attiecas arī uz FCL apliecības turētāju instruktoru un eksaminētāju sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu.

Atkārtotai kvalifikācijas atzīmes pagarināšanai uz atbrīvojuma pamata, atsvaidzināšanas mācības nav atkārtoti jāapgūst FCL apliecības turētājiem, kuri šādas mācības ir apguvuši pēc 2021.gada 1.janvāra.”

Detalizēta informāciju, lūdzu skatīt pievienotajos dokumentos.