Informācija presei

CAA un Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācija (Eurocontrol) kopīgi veikusi Rīgas lidostas gaisa telpas novērtējumu (novērtējums), analizējot bezpilota gaisa kuģu lidojumu integrāciju šajā zonā. Latvija ir pirmā valsts Eiropas Savienībā, kas izstrādājusi šādu detalizētu novērtējumu tieši bezpilota gaisa kuģu lidojumiem, novērtējuma secinājumi tiks izmantoti, lai uz šīs informācijas un pieredzes pamata Eiropā izveidotu metodoloģiju bezpilota gaisa kuģu integrācijai vispārējāgaisa telpā.