MK26

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību, valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) atgādina par nepieciešamību savlaicīgi pieteikt īslaicīgus gaisa telpas ierobežojumus.

Savlaicīgi piesakot gaisa telpas struktūras maiņu, tiek nodrošinātas vienādas gaisa telpas izmantošanas iespējas visiem gaisa telpas lietotājiem, kā arī tiek paaugstināts gaisa kuģu lidojumu drošums un efektivitāte. Piemēram, prasības par gaisa telpas īslaicīgiem ierobežojumiem ir attiecināmas uz dažādiem dronu šoviem, dronu sacensībām, aviācijas šoviem utt.

CAA atgādina, ka, ņemot vērā spēkā esošos Ministru kabineta noteikumus, kā arī Latvijai saistošās Eiropas Komisijas regulas, gaisa telpas izmaiņu ierosonātājam ir nepieciešams noslēgt oficiālo jeb formālo vienošanos ar VAS “Latvijas gaisa satiksme”. Par formālās vienošanās noslēgšanas kārtības jautājumiem, aicinām sazināties ar VAS “Latvijas gaisa satiksmi” pa e-pastu: ais@lgs.lv.

CAA iesaka iesniegt iesniegumu par gaisa telpas struktūras izmaiņām, kas sagatavots atbilstoši MK noteikumu nr. 26 prasībām, tikai pēc tam, kad ir noslēgta formālā vienošanās, jo pie labvēlīga lēmuma par ierobežojumu ieviešanas, izmaiņu ierosinātājam atbilstoši normatīvajiem aktiem par aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtību būs jāsagatavo un jāiesniedz informācija publikācijai VAS “Latvijas gaisa satiksme”.

Noslēdzot formālo vienošanos, Civilās aviācijas aģentūrā jāiesniedz iesniegums par gaisa telpas struktūras izmaiņām, saskaņā ar 2016. gada 30. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.26 “Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība” 13.punktu. Pēc kā Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu un par pieņemto lēmumu informē ierosinātāju, iesaistītās puses un VAS “Latvijas gaisa satiksmi”. 

CAA atgādina, ka gaisa telpas struktūras ieviešana ir maksas pakalpojums un ar izcenojumiem iespējams iepazīties www.caa.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi”.

 

Papildu informācija:
Aivis Vincevs
Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”
Operatīvo situāciju vadītājs
Tālr.: 60001672

e-pasts: aivis.vincevs@caa.gov.lv