Covid 19

Atsaucoties uz 2020. gada 3 aprīļa ICAO vēstuli AN 11/55-20/50 Latvija paziņojusi Starptautiskās civilās aviācijas organizācijai par atšķirībām no 1 un 6 pielikuma  balstoties uz Eiropas komisijas un Eiropas aviācijas drošības aģentūras (EASA) rekomendācijām Covid-19 pandēmijas laikā.