Radio

Saskaņā ar Vienotajiem Eiropas lidojumu noteikumiem, radiosakarus gaiss-zeme ir jānodrošina angļu valodā vai tādā valodā, kādā pakalpojumus sniedz zemes stacija. Šobrīd Latvijas Republikas gaisa telpā radiosakari gaiss-zeme tiek nodrošināti angļu valodā. Lai ieviestu šo pakalpojumu arī latviešu valodā, Civilās aviācijas aģentūra, sadarbībā ar aviācijas industrijas pārstāvjiem un valsts valodas speciālistiem, ir izstrādājusi dokumentu “Latviešu aviācijas radiofrazeoloģija”.

Dokuments apkopo gan aviācijā plaši izmantojamos terminus, gan standarta frāzes, kuras jāzina pilotiem un gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu lidaparātu drošu lidojumu Latvijas gaisa telpā.


Civilās aviācijas aģentūra turpina darbu pie tiesiskā regulējuma sakārtošanas, lai Latvijas Republikas gaisa telpā radiosakarus gaiss-zeme varētu nodrošināt angļu un latviešu valodā. Latviešu valodas ieviešana radiosakaros veicinās vispārējās nozīmes aviācijas attīstību.