Aktualizēta Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programma

Latvija kā viena no Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstīm, lai nodrošinātu augstu gaisa kuģu lidojumu drošuma līmeni un samazinātu aviācijas nelaimes gadījumu iespējamību, aktualizējusi Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu lidojuma drošuma programmu (turpmāk – Gaisa kuģu lidojumu drošuma programma).

Gaisa kuģu lidojumu drošuma programma veidota atbilstoši Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (Čikāgas konvencija) 19. pielikumam. Gaisa kuģu lidojumu drošuma programmā izklāstīta valsts loma lidojumu drošuma pārvaldībā un tās ietvaros veicamās aktivitātes, tajā skaitā lidojumu drošuma uzraudzība un lidojumu drošuma risku kontroles pasākumi.

Valsts aviācijas drošuma plāns, kas ir Gaisa kuģu lidojumu drošuma programmas pielikums,   pilnībā atbilst Eiropas Aviācijas drošuma plānam un tajā ietvertas lidojumu drošuma prioritātes, mērķi un drošuma snieguma rādītāji Latvijā. Pamatojoties uz attiecīgās drošuma informācijas novērtējumu, valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA), konsultējoties ar attiecīgajām pusēm, drošuma plānā identificē galvenos drošuma riskus, kas ietekmē valsts civilās aviācijas drošuma sistēmu, un nosaka nepieciešamās darbības risku samazināšanai. Vienlaikus CAA informē Eiropas Savienības aviācijas drošuma aģentūru (EASA) par Eiropas aviācijas drošuma plānā noteiktajiem riskiem un darbībām, kurās tās ieskatā nav aktuālas tās nacionālajai aviācijas drošuma sistēmai, un to iemesliem.

Gaisa kuģu lidojumu drošuma programma tiek publicēts kā augsta līmeņa dokuments, lai veicinātu informācijas sniegšanu sabiedrībai un citām struktūrām ārpus CAA.

Latvija ir ICAO dalībvalsts kopš 1992. gada un ievēro Čikāgas konvencijā noteiktos starptautiskos civilās aviācijas darbības pamatprincipus, standartus un ieteikumus, lai nodrošinātu lidojumu drošumu, drošību un efektivitāti.

Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programma pieejama: https://www.caa.gov.lv/lv/gaisa-kugu-lidojumu-drosuma-programma

 

Papildu informācija:
Aivis Vincevs
Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”
Operatīvo situāciju vadītājs
Tālr.: 60001672
e-pasts: aivis.vincevs@caa.gov.lv