Informācija presei

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) informē, ka pasaulē 7. decembrī tiek svinēta Starptautiskā civilās aviācijas diena. Vienlaikus 2019. gads civilajā aviācijā ir īpašs, jo aprit 75 gadi, kopš tika parakstīta Starptautiskā civilās aviācijas konvencija, liekot pamatu noteiktiem principiem un pasākumiem, lai starptautisko civilo aviāciju varētu attīstīt drošā un sakārtotā veidā.

Starptautiskā civilās aviācijas konvencija (Čikāgas Konvencija) tika parakstīta 1944. gada 7. decembrī Čikāgā. Ar tās apstiprināšanu dalībvalstis apņēmās ieviest un nodrošināt standartizētas prasības gaisa kuģiem un lidojumu nodrošināšanai to gaisa telpās, proti, dokuments nosaka valstīm pienākumus un tiesības, lai nodrošinātu drošu aviācijas nozares attīstību un gaisa telpas izmantošanu. Tikai vienotu prasību ieviešana varēja radīt priekšnoteikumus straujai un drošai civilās aviācijas attīstībai, nodrošinot, ka arī patērētājiem ceļošana ar gaisa kuģiem ir droša.

CAA uzsver, ka Čikāgas Konvencija un Starptautiskā gaisa transporta asociācija (ICAO), kas tika dibināta ar Konvencijas parakstīšanu, ir virzītājspēki standartizētām prasībām civilajā aviācijā, lai nodrošinātu vienādas infrastruktūras prasības dalībvalstīm un aviācijas nozares dalībniekiem. Tikai pateicoties šai Konvencijai aviācijas nozare varēja strauji attīstīties, nodrošinot patērētājiem plašākas, drošas un ērtas ceļošanas iespējas.

Svinot Starptautiskās civilās aviācijas konvencijas parakstīšanas un ICAO 75 gadu pastāvēšanas jubileju, par jubilejas moto izvēlēts “75 gadi pasaules savienošanai”. Šogad šī tēma tika izvēlēta, jo tā vērš uzmanību uz to, ka droši, uzticami un ātri gaisa pārvadājumi ir globālā aviācijas tīkla kodols, sniedzot arī pārējās starptautiskās aviācijas priekšrocības – ērtu tirdzniecību, kultūras apmaiņu un drošu cilvēku pārvietošanos.

Čikāgas Konvencijas parakstīšana notika īpaši sarežģītā brīdī – Otrā pasaules kara laikā. Tā kā starptautiskās civilās aviācijas turpmāka attīstība lielā mērā varēja palīdzēt izveidot un saglabāt draudzību un sapratni pasaules valstu un tautu starpā, bet tās ļaunprātīga izmantošana varēja apdraudēt vispārējo drošību, Amerikas Savienotās Valstis uzaicināja partnerus uz Starptautisko civilās aviācijas konferenci Čikāgā 1944. gadā. Tās laikā valstu pārstāvji vienojās, ka ir vēlams izvairīties no domstarpībām un veicināt sadarbību valstu un tautu starpā, no kā ir atkarīgs miers pasaulē. Valstis vienojās par noteiktiem principiem un pasākumiem, lai starptautisko civilo aviāciju varētu attīstīt drošā un sakārtotā veidā un starptautiskos gaisa pārvadājumu pakalpojumus varētu izveidot, balstoties uz iespēju vienlīdzību, lietot saprātīgi un saimnieciski.

Ar 1992. gada 3. jūnija Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumu Latvija pievienojās 1944. gada 7. decembra Konvencijai par starptautisko civilo aviāciju.

 

Aivis Vincevs Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” Komunikācijas vadītājs Tālr.: 60001672 e-pasts: aivis.vincevs@caa.gov.lv