Parbaudes

Lai nodrošinātu nemainīgi augstu drošuma līmeni civilās aviācijas jomā, valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) eksperti gan pēc nejaušības principa, gan ievērojot prasības attiecībā uz prioritātes kritērijiem, pērn veikuši 41 lidaparāta padziļināto pārbaudi.

Pārbaudes veiktas gan uz Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas lidaparātiem, gan uz trešo valstu lidaparātiem, lai pārliecinātos par to atbilstību starptautiskajām lidojumu drošuma prasībām.

CAA apkopo informāciju par lidaparātiem lidojumu drošumu. Arī pasažieriem un citām personām, kuras iesaistītas civilās aviācijas darbībā vai bijušas par lieciniekiem kādam atgadījumam, ir iespēja ziņot CAA par novērotiem vai iespējamiem lidojumu drošuma apdraudējumiem.

Saņemtā informācija var kalpot par iemeslu, lai veiktu inspekcijas uz Latvijā un ārvalsts lidaparātiem. Šie ziņojumi ir konfidenciāli, tāpēc ziņotāja identitāte netiek izpausta trešajām pusēm.

Šobrīd inspekciju skaitu un sadalījumu dalībvalstīm pamatā nosaka Eiropas aviācijas drošības aģentūra, bet dalībvalstis jebkurā gadījumā var veikt papildus inspekcijas, ja tām ir aizdomas par kādiem lidojuma drošumu apdraudošiem apstākļiem, kas saņemti, piemēram, no pasažieriem, aviācijas personāla atgadījumu ziņojumiem u.tml.

Gaisa pārvadātāju saraksts, kuri neatbilst attiecīgajiem drošuma kritērijiem, pieejams: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_en?prefLang=lv   

Pārskats par 2023. gadā Latvijas Republikas teritorijā veikto ārvalstu lidaparātu perona pārbaudēm pieejams CAA mājas lapā: https://www.caa.gov.lv/lv/drosibas-parskati

 

Papildu informācija:
Aivis Vincevs
Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”
Operatīvo situāciju vadītājs
Tālr.: 60001672
e-pasts: aivis.vincevs@caa.gov.lv