Jaunumi
hvpa

No 2021.gada 26.aprīļa visiem pilotiem, kuriem ir  instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīme (IR) ir atļauts izmantot ar šo kvalifikācijas atzīmi piešķirtās tiesība tikai tad, ja ir iegūtas arī veiktspējas navigācijas instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīmes (PBN) tiesības, atbilstoši Regulas Nr.1178/2011 4a panta 5.daļas prasībām.