Publikācijas datums:
CAA 2021/3
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Pasūtītājs
Civilās aviācijas aģentūra
Iepirkuma procedūra
Sarunu procedūra