Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
250
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jauna mācību kursa programma tiek sertificēta atbilstoši sākotnējās sertificēšanas prasībām attiecīgajai mācību organizācijai.
ATO drīkst uzsākt mācību kursa programmas apmācību tikai pēc Civilās aviācijas aģentūras apstiprinājuma (ATO sertifikāta) saņemšanas.
DTO un NMO drīkst uzsākt mācību kursa apmācību tūlīt pēc deklarācijas iesniegšanas, ja vien šī mācību kursa programma nav jāapstiprina.

Procesa apraksts

 1. Pieteikuma un dokumentu iesniegšana
  Mācību organizācija iesniedz CAA dokumentāciju saskaņā ar MK noteikumu Nr.373 (2020):
  - 12.punktu ATO gadījumā;
  - 29. un 30.punktu DTO gadījumā;
  - 40.punktu NMO gadījumā.
  Veidlapas un vadlīnijas pieejamas CAA mājas lapā: https://www.caa.gov.lv/lv/pilotu-macibu-organizacijas-un-fstd-operatori….

 2. Atbilstības izvērtēšana
  Civilās aviācijas aģentūra izvērtē mācību organizācijas atbilstību saskaņā ar MK noteikumu Nr.373 (2020):
  - 15.punktu ATO gadījumā;
  - 36.punktu DTO gadījumā;
  - 46., 48. un 49.punktu NMO gadījumā.

 3. pakalpojuma saņemšana
  Civilās aviācijas aģentūra saskaņā ar MK noteikumu Nr.373 (2020):
  - 26.punktu izsniedz apstiprinātās mācību organizācijas sertifikātu, iekļaujot jauno mācību kursa programmu sertifikātam pievienotajos apstiprināšanas noteikumos ATO gadījumā;
  - 36.1. un 36.2.punktu izsniedz apliecinājumu par deklarācijas saņemšanu un izsniedz mācību kursa programmas apstiprinājumu DTO gadījumā;
  - 48.1. un 49.1.punktu izsniedz apliecinājumu par deklarācijas saņemšanu un izsniedz mācību kursa programmas apstiprinājumu NMO gadījumā.

Maksājumi

PozīcijaCena
amatierpilota (LAPL), privātpilota (PPL), gaisa balona pilota (BFCL), planiera pilota (SFCL) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana367.99 EUR
integrētās komercpilotu (CPL) un instrumentālo lidojumu kvalifikācijas (IR) lidmašīnas/ helikoptera / dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana563.49 EUR
integrētās komercpilotu (CPL) lidmašīnas/ helikoptera / dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana367.99 EUR
modulārās komercpilotu (CPL) lidmašīnas/ helikoptera / dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana563.49 EUR
integrētās aviolīniju transporta pilotu (ATP) lidmašīnas mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana965.98 EUR
integrētās aviolīniju transporta pilotu (ATP) un instrumentālo lidojumu kvalifikācijas (IR) helihoptera mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana965.98 EUR
integrētās aviolīniju transporta pilotu (ATP) helikoptera mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana850.99 EUR
modulārās aviolīniju transporta pilotu (ATP) lidmašīnas/ helikoptera mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana850.99 EUR
gaisa kuģa klases mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana367.99 EUR
gaisa kuģa tipa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana563.49 EUR
daudzpilotu apkalpes sadarbības mācību kursa (MCC) lidmašīnas/ helikoptera / dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana367.99 EUR
instrumentālās lidojumu kvalifikācijas (IR) lidmašīnas/ helikoptera / dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana563.49 EUR
augstākā līmeņa (UPRT) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana310.49 EUR
mācību kursa programmas papildu kvalifikācijas iegūšanai novērtēšana un apstiprināšana195.50 EUR
instruktoru mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana563.49 EUR
amatierpilota (LAPL), privātpilota (PPL), gaisa balona pilota (BPL), planiera pilota (SPL), GK klases, GK tipa (helihopteriem), gaisa balona instruktora (FI(B)), planiera instruktora (FI(S)) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana367.99 EUR
gaisa balona eksaminētāja (FE(B)), planiera eksaminētāja (FE(S)) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana367.99 EUR
ultravieglās lidmaš. (ULA sauszemes vai jūras), ultravieglā helikopt. (ULH), deltapl./motodeltapl. (HG/MHG), ultravieglā planiera (ULS), žiroplāna (GYR), lidotāja inženiera, šajā punktā minēto kvalifikāc. instrukt. (FI) māc. kursa progr. nov. un apst276.00 EUR
Regulas Nr.2018/1139 I pielikumā minēto gaisa kuģa tipa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana563.49 EUR