Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Sertificēts lidojumu eksaminētājs Civilās aviācijas aģentūras vārdā veic lidojumu apkalpes locekļa apliecības un kvalifikācijas atzīmes pretendentu praktisko eksaminēšanu.

Procesa apraksts

 1. Pieteikuma iesniegšana
  Pretendents iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā Eksaminētāja sertifikāta pieteikumu saskaņā ar Eksaminētāja sertifikāta saņemšanas procedūru (veidlapas un vadlīnijas pieejamas šeit: https://www.caa.gov.lv/lv/eksaminetajiem).

 2. Atbilstības izvērtēšana
  Civilās aviācijas aģentūra veic pretendenta atbilstības izvērtēšanu šādos posmos:
  1) pēc pieteikuma saņemšanas, pārbaudot kvalifikācijas un iesniegto dokumentu atbilstību prasībām un nozīmē nepieciešamo apmācību, atkarībā no pieteikuma veida;
  2) pēc nozīmēto apmācību pabeigšanas, pārbaudot apmācību rezultātus un dokumentāciju;
  3) kompetences pārbaudē, kurā pretendents demonstrē prasmi pildīt eksminētāja funkcijas, vadot praktisko eksāmenu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Civilās aviācijas aģentūra izsniedz attiecīgai eksaminētāja kvalifikācijas atzīmei atbilstošu Eksaminētāja sertifikātu uz šādiem termiņiem:
  - līdz 3 gadiem saskaņā ar Regulas Nr.1178/2011 FCL.1025 punkta "a" apakšpunktu un MK noteikumu Nr.754 (2021) 145.punktu;
  - līdz 5 gadiem saskaņā ar Regulas Nr.2018/395 BFCL.460 punkta "a" apakšpunktu un Regulas Nr.2018/1976 SFCL.460 punkta "a" apakšpunktu.

Maksājumi

PozīcijaCena
privātpilotu, planiera pilotu vai brīvā balona pilotu mācību kursu reģistrēšana384.17 EUR
lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta pirmreizēja izsniegšana860.84 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta pirmreizēja izsniegšana860.84 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes mācību kursa apstiprināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam860.84 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes atzīšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam, ja mācības paredzētas citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa170.74 EUR
instruktoru teorētiskais sākumkurss (dalības maksa)309.91 EUR
instruktoru teorētiskais kvalifikācijas uzturēšanas/atjaunošanas kurss (dalības maksa)154.95 EUR
eksaminētāju kurss (dalības maksa)86.08 EUR
vienpilota gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pirmā pārbaude un apstiprinājuma izsniegšana99.60 EUR
daudzpilotu gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pirmā pārbaude un apstiprinājuma izsniegšana384.17 EUR
apstiprinājuma izsniegšana, ja lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude paredzēta citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa170.74 EUR
vienpilota gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude un apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana49.80 EUR
daudzpilotu gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude un apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana192.09 EUR
apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana, ja lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude paredzēta citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa85.37 EUR
lidojumu/navigācijas trenažiera instruktora norīkošana78.26 EUR
instruktora norīkošana cita instruktora pienākumu pildīšanas novērtēšanai (vienreizēja konkrēta pārbaude)42.69 EUR
privātpilotu, planiera pilotu vai brīvā balona pilotu mācību kursu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana192.09 EUR
lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana430.42 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana430.42 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes mācību kursa apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam430.42 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam, ja mācības paredzētas citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa85.37 EUR
gaisa kuģa tipam klasē53.36 EUR
gaisa kuģa klasei103.16 EUR
līdz 10000 kg99.60 EUR
no 10001 kg līdz 20000 kg199.20 EUR
no 20001 kg līdz 50000 kg302.36 EUR
no 50001 kg līdz 100000 kg401.96 EUR
vairāk nekā 100000 kg519.35 EUR
modulārā instrumentālo lidojumu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana213.43 EUR
modulārā komercpilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana213.43 EUR
modulārā aviolīniju transporta pilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana426.86 EUR
integrētā instrumentālo lidojumu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana355.72 EUR
integrētā komercpilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana355.72 EUR
integrētā aviolīniju transporta pilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana711.44 EUR
aviācijas sportistu programmu apstiprināšana35.57 EUR
radiofrazeoloģija lidojumiem pēc vizuālo lidojumu noteikumiem99.60 EUR
radiofrazeoloģija lidojumiem pēc instrumentālo lidojumu noteikumiem128.06 EUR
pārējās disciplīnās (katra)149.40 EUR
instruktoru atsvaidzināšanas mācību kursa (semināra) instruktora kvalifikācijas atzīmes pagarināšanai vai atjaunošanai181.50 EUR
eksaminētāju standartizācijas kurss96.80 EUR