Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ekspluatants, kas veic nekomerciālus gaisa pārvadājumus ar kompleksiem gaisa kuģiem ar dzinēju atbilstoši Komisijas Regulas (ES) 965/2012 VI pielikumam (Part-NCC) iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā “deklarāciju”, kas ir rakstisks paziņojums, kas saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem sniegts vienīgi uz tādas juridiskas vai fiziskas personas atbildību, uz kuru attiecas šie noteikumi, un kas apstiprina, ka ir izpildītas šo noteikumu un uz to pamata pieņemto deleģēto un īstenošanas aktu piemērojamās prasības.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pirms deklarācijas par nekomerciāliem gaisa pārvadājumiem ar kompleksiem gaisa kuģiem ar dzinēju iesniegšanas, ekspluatants veic sekojošas darbības un Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz sekojošu dokumentāciju:
  - Izveido organizācijas pārvaldības sistēmu;
  - Izveido lidojumu veikšanas rokasgrāmatu;
  - Saņem gaisa kuģa Obligāto iekārtu saraksta (MEL) apstiprinājumu;
  - Pārliecinās par pilotu kvalifikācijas atbilstību saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 1178/2011;
  - Noslēdz sadarbības līgumu ar gaisa kuģa tehniskās apkopes organizāciju.

 2. Atbilstības izvērtēšana
  Saņemot deklarāciju no organizācijas, kas veic vai plāno veikt darbības, kurām vajadzīga deklarēšana, kompetentā iestāde pārliecinās, ka deklarācijā ir visa informācija, kas prasīta Part-ORO, un organizācijai apstiprina, ka ir saņēmusi deklarāciju.
  Ja deklarācijā nav prasītās informācijas vai tajā ir informācija, kas norāda uz neatbilstību piemērojamām prasībām, kompetentā iestāde informē organizāciju par neatbilstību un pieprasa papildu informāciju. Vajadzības gadījumā kompetentā iestāde veic organizācijas pārbaudi. Ja neatbilstība apstiprinās, kompetentā iestāde rīkojas, kā noteikts ARO.GEN.350. punktā.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Civilās aviācijas aģentūra apstiprina deklarācijas pieņemšanu un veic gaisa kuģu ekspluatanta uzraudzību saskaņā ar uzraudzības programmu, kuras gaitā tiek veiktas darbības atbilstības noteikšanai, t.sk. auditi, plānotas un neplānotas inspekcijas. Uzraudzības programmu izstrādā, ņemot vērā organizācijas konkrētās īpatnības, tās darbību sarežģītību un rezultātus, kas gūti, īstenojot līdzšinējās uzraudzības darbības, un pamato ar saistīto risku novērtējumu.

Maksājumi

PozīcijaCena
gaisa kuģa ekspluatanta deklarācijas sākotnējā izskatīšana161.00 EUR
gaisa kuģa ekspluatanta darbības rokasgrāmatas (tajā skaitā obligāto iekārtu saraksta) apstiprināšana172.50 EUR
gaisa kuģa ekspluatanta darbības rokasgrāmatas grozījumu izskatīšana180.00 EUR
atļaujas izsniegšana augsta riska komerciālo specializēto darbību veikšanai Latvijas Republikas teritorijā, ja gaisa kuģa/u bāzes vieta ir Latvijas Republika115.00 EUR
apstiprinājuma izsniegšana augsta riska komerciālo specializēto darbību veikšanai Latvijas Republikas teritorijā, ja gaisa kuģa/u bāzes vieta ir ārpus Latvijas Republikas115.00 EUR
komerciāls gaisa kuģa ekspluatants ar nekompleksu/iem gaisa kuģi/iem390.99 EUR
komerciāls gaisa kuģa ekspluatants ar kompleksu/iem gaisa kuģi/iem574.99 EUR
nekomerciāls gaisa kuģa ekspluatants ar kompleksu/iem gaisa kuģi/iem862.49 EUR
komerciāls gaisa balona/u ekspluatants184.00 EUR
Izpletņlēcēju organizācijas darbības rokasgrāmatas apstiprināšana57.50 EUR