Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ja gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecības turētājs ir pazaudējis, fiziski sabojājis apliecību vai ir mainījušies personas dati (vārds, uzvārds, pilsonība, adrese).

Procesa apraksts

  1. iesnieguma iesniegšana
    Iesniedz iesniegumu ar pamatojumu jaunas apliecības saņemšanai.

  2. Atbilstības izvērtēšana
    Tiek pārbaudīta gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa sniegtā informācija.

  3. apliecības izsniegšana
    Tiek izsniegta jauna tādas pašas kategorijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes apliecība ar spēkā esošajām kvalifikācijas atzīmēm.

Maksājumi

PozīcijaCena
derīgas kvalifikācijas atzīmes, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība un kuru ieraksta no derīgas iepriekšējās apliecības, izsniegšana30.00 EUR
kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana, izdarot ierakstu derīgā apliecībā25.00 EUR
kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa atjaunošana, izdarot ierakstu derīgā apliecībā40.00 EUR