Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Civilās aviācijas aģentūra, saņemot gaisa kuģa ekspluatanta iesniegumu par izmaiņām ekspluatanta apliecībā, veic regulas (ES) Nr. 965/2012 II pielikuma ARO.GEN.330. punktā minētās darbības un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu ekspluatanta apliecībā vai par atteikumu izdarīt grozījumus ekspluatanta apliecībā, ja paredzētās izmaiņas neatbilst regulas (ES) Nr. 965/2012 un tās ARO, ORO, CAT un SPA daļu vadlīniju prasībām.

Procesa apraksts

 1. dokumentu iesniegšana
  Gaisa kuģa ekspluatants iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā:
  - iesniegumu par izmaiņām ekspluatanta apliecībā;
  - regulas Nr. 965/2012 III pielikuma ORO.AOC. 100. punktā minēto dokumentu un informācijas izmaiņas;
  - dokumentus, kas apliecina informācijas patiesumu (piemēram, dokumentus, kas apliecina darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar regulas Nr. 965/2012 III pielikuma ORO.AOC. 100. punkta "b4" apakšpunktā minēto atbildīgo vadītāju un regulas Nr. 965/2012 III pielikuma ORO.AOC. 135. punkta "a" apakšpunktā noteiktajām personām).

 2. atbilstības izvērtēšana
  Civilās aviācijas aģentūra, saņemot gaisa kuģa ekspluatanta iesniegumu par izmaiņām ekspluatanta apliecībā, veic regulas Nr. 965/2012 II pielikuma ARO.GEN. 330. punktā minētās darbības.

 3. lēmuma pieņemšana
  Civilās aviācijas aģentūra Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu ekspluatanta apliecībā vai par atteikumu izdarīt grozījumus ekspluatanta apliecībā, ja paredzētās izmaiņas neatbilst regulas Nr. 965/2012, regulas Nr. 965/2012 ARO daļas vadlīniju, regulas Nr. 965/2012 ORO daļas vadlīniju, regulas Nr. 965/2012 CAT daļas vadlīniju vai regulas Nr. 965/2012 SPA daļas vadlīniju prasībām.

Maksājumi

PozīcijaCena
gaisa kuģa ekspluatanta, kas nav komplekss, pirms sertifikācijas novērtēšana990.00 EUR
kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta pirms sertifikācijas novērtēšana (viens gaisa kuģis)990.00 EUR
kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta pirms sertifikācijas novērtēšana (divi vai vairāk gaisa kuģu tipi)990.00 EUR
gaisa kuģa ekspluatanta, kas nav komplekss, sertifikācija7930.00 EUR
kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta sertifikācija (līdz trīs gaisa kuģiem)7930.00 EUR
kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta sertifikācija (divi vai vairāk gaisa kuģu tipi vai četri un vairāk gaisa kuģi)7930.00 EUR
gaisa kuģa ekspluatants, kas nav komplekss1920.47 EUR
Komplekss gaisa kuģa ekspluatants, ja gaisa kuģa/u maksimāli atļautā pacelšanās masa ir mazāka par 5700 kg.2690.95 EUR
komplekss gaisa kuģa ekspluatants, ekspluatē no 1 – 3 gaisa kuģus5749.90 EUR
komplekss gaisa kuģa ekspluatants, ekspluatē 4 un vairāk gaisa kuģus7670.37 EUR