Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Gaisa kuģu tehniskai apkopei ir jānotiek atbilstoši apstiprinātai tehniskās apkopes programmai. Šo programmu un visus tās grozījumus apstiprina gaisa kuģa reģistrācijas valsts kompetentā iestāde.

Procesa apraksts

  1. pieteikuma iesniegšana
    Pieteikums par gaisa kuģu tehniskās apkopes programmu vai to grozījumu/ izmaiņu apstiprināšanu ar tam pievienoto programmas projektu.

  2. atbilstības izvērtēšana
    Tiek izvērtēta pretendenta iesniegtās tehniskās apkopes programmas vai tās izmaiņu atbilstības normatīvo dokumentu prasībām, kā arī gaisa kuģa izgatavotāju un citu nepieciešamo dokumentu nosacījumiem, izvērtēšana.

  3. grozījumu/izmaiņu apstiprināšana
    Ja izvērtēšanas gaitā ir konstatēts, ka gaisa kuģu tehniskās apkopes programma atbilst visiem nepieciešamajiem nosacījumiem, tiek pieņemts lēmums par tehniskās apkopes programmas vai to izmaiņu apstiprināšanu un pretendentam nosūtīta apstiprinājuma vēstule.

Maksājumi

PozīcijaCena
Gaisa kuģu tehniskās apkopes programmu un to izmaiņu izvērtēšana un apstiprināšana gaisa kuģiem ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu līdz 5700 kg103.50 EUR
Gaisa kuģu tehniskās apkopes programmu un to izmaiņu izvērtēšana un apstiprināšana gaisa kuģiem ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 5701 kg195.50 EUR