Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Gaisa kuģu tehniskās apkopes mācību organizācijas darbības rokasgrāmatai un jebkurām izmaiņām tajā ir jābūt apstiprinātām. Sākotnējā apstiprināšana tiek veikta vienlaicīgi ar organizācijas apstiprināšanu. Taču iespējamas izmaiņas darbības rokasgrāmatā, kuras nav saistītas ar grozījumiem pašā apliecībā. Arī šādām izmaiņām ir jābūt apstiprinātām.

Procesa apraksts

  1. pieteikuma iesniegšana
    Pieteikums par izmaiņām gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla mācību organizācijas darbības rokasgrāmatā/ ekspozīcijā.

  2. atbilstības izvērtēšana
    Tiek izvērtētas pretendenta iesniegtās darbības rokasgrāmatas izmaiņu atbilstību normatīvo dokumentu prasībām.

  3. izmaiņu apstiprināšana
    Pozitīva izvērtējuma rezultātā, izmaiņas tiek apstiprinātas un organizācijai nosūtīta apstiprinājuma vēstule.

Maksājumi

PozīcijaCena
Grozījumu izdarīšana gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas, lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas vai tehniskās apkopes mācību organizācijas darbībā vai dokumentācijā260.00 EUR