Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Organizācijai, kas vēlas veikt atzītu gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla apmācību ir nepieciešams saņemt gaisa kuģu tehniskās apkopes mācību organizācijas apstiprinājuma apliecību, kas apstiprina organizācijas atbilstību noteikto dokumentu prasībām. Attiecīgi jābūt apstiprinātiem visiem grozījumiem organizācijas apstiprinājumā.

Procesa apraksts

 1. pieteikuma iesniegšana
  Pieteikums gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla mācību organizācijas apstiprinājuma apliecības saņemšanai vai par grozījumiem apliecībā, pievienojot darbības rokasgrāmatu/ ekspozīciju.

 2. atbilstības izvērtēšana
  Tiek izvērtēta pretendenta iesniegto dokumentu un darbības rokasgrāmatas izvērtēšana par atbilstību normatīvo dokumentu prasībām. Pēc dokumentācijas izvērtēšanas tiek veikts organizācijas audits, lai pārliecinātos, kā procedūras ir ieviestas dzīvē. Par atklātajām neatbilstībām pretendents tiek informēts rakstiski.

 3. apliecības izsniegšana
  Pēc dokumentācijas izvērtēšanas un veiktā audita atkarībā no to rezultātiem:
  - Organizācijai tiek izsniegta apstiprinājuma apliecība, ja nav konstatētas neatbilstības;
  - Organizācija tiek informēta par atklātajām neatbilstībām.
  Pēc neatbilstību novēršanas, kad CAA ir pārliecinājusies, ka neatbilstības ir pienācīgi novērstas, organizācijai tiek izsniegta apstiprinājuma apliecība.

Maksājumi

PozīcijaCena
Grozījumu izdarīšana gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas, lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas vai tehniskās apkopes mācību organizācijas darbībā vai dokumentācijā260.00 EUR
Tehniskās apkopes mācību organizācijas sākotnējā apstiprināšana **1070.00 EUR
Papildu maksa par katru tehniskās apkopes mācību organizācijas kvalifikācijas atzīmi **575.00 EUR
Gaisa kuģa tipa apmācības programmas izvērtēšana un apstiprināšana, ja to neveic apstiprināta gaisa kuģu tehniskās apkopes mācību organizācija195.50 EUR
Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla apmācību darbā (On the Job- OJT) programmu apstiprināšana195.50 EUR