Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai veiktu gaisa kuģu tehnisko apkopi, organizācijai, kas vēlas to darīt, ir jābūt apstiprinātai gaisa kuģu reģistrācijas valstī (ES reģistrētiem gaisa kuģiem ir vienoti noteikumi).

Procesa apraksts

 1. pieteikuma iesniegšana
  Pieteikums gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas apstiprinājuma apliecības saņemšanu vai par grozījumiem apliecībā, pievienojot darbības rokasgrāmatu/ ekspozīciju.

 2. atbilstības izvērtēšana
  Tiek izvērtēta pretendenta iesniegto dokumentu un darbības rokasgrāmatas izvērtēšana par atbilstību normatīvo dokumentu prasībām. Pēc dokumentācijas izvērtēšanas tiek veikts organizācijas audits, lai pārliecinātos, kā procedūras ir ieviestas dzīvē. Par atklātajām neatbilstībām pretendents tiek informēts rakstiski.

 3. apliecības izsniegšana
  Pēc dokumentācijas izvērtēšanas un veiktā audita atkarībā no to rezultātiem:
  - Organizācijai tiek izsniegta apstiprinājuma apliecība, ja nav konstatētas neatbilstības;
  - Organizācija tiek informēta par atklātajām neatbilstībām.
  Pēc neatbilstību novēršanas, ,kad CAA ir pārliecinājusies, ka neatbilstības ir pienācīgi novērstas, organizācijai tiek izsniegta apstiprinājuma apliecība.

Maksājumi

PozīcijaCena
gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas novērtēšana un apliecības izsniegšana1145.00 EUR
gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas ikgadējā uzraudzība1145.00 EUR
A-1 (A-3) grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīmes piešķiršana (ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir vairāk nekā 5700 kg) – bāzes tehniskā apkope **260.00 EUR
A-1 (A-3) grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīmes piešķiršana (ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir vairāk nekā 5700 kg) – līnijas tehniskā apkope **150.00 EUR
B, C un D grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīmes piešķiršana **150.00 EUR
A-2 (A-3) grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīmes piešķiršana (ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir mazāka par 5700 kg) **150.00 EUR