Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Civilās aviācijas aģentūras atzinumu pieprasa, lai saskaņā ar likuma “Par aviāciju” 41.panta prasībām atļauto objektu nodotu ekspluatācijā.

Procesa apraksts

 1. dokumentu iesniegšana
  Objekta īpašnieks vai lietotājs 45 dienu laikā pēc objekta būvniecības, ierīkošanas vai izvietošanas pabeigšanas iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā šādus dokumentus:
  1. paziņojumu (saskaņā ar noteiktu veidlapu);
  2. objekta atrašanās vietas ģeodēziskās uzmērīšanas pārskatu (pastāvīgiem objektiem);
  3. dokumentu (kopiju), kas apliecina objekta atrašanās vietas ģeodēzisko uzmērīšanu veikušās personas atbilstību Ģeotelpiskās informācijas likuma 10. panta trešajā daļā noteiktajai kvalifikācijai.

 2. atzinuma izsniegšana
  Civilās aviācijas aģentūra izsniedz rakstisku atzinumu par objekta derīgumu ekspluatācijai no lidojumu drošības prasību viedokļa.

Maksājumi

PozīcijaCena
atzinums par gaisa kuģiem potenciāli bīstamu objektu nodošanu ekspluatācijā230.00 EUR