Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Civilās aviācijas aģentūras atļauja jāsaņem, lai būvētu, ierīkotu un izvietotu gaisa kuģu lidojumu drošumam potenciāli bīstamus objektus, kas atbilst likuma “Par aviāciju” 41.panta pirmās daļas kritērijiem.

Procesa apraksts

 1. dokumentu iesniegšana
  Lai objekta īpašnieks vai lietotājs saņemtu atļauju, pašvaldība, objekta īpašnieks vai lietotājs iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā šādus dokumentus:
  1. iesniegumu (saskaņā ar noteiktu veidlapu)
  2. objekta plānotās atrašanās vietas ģeodēziskās uzmērīšanas pārskatu;
  3. dokumentu (kopiju), kas apliecina objekta plānotās atrašanās vietas ģeodēzisko uzmērīšanu veikušās personas atbilstību Ģeotelpiskās informācijas likuma 10. panta trešajā daļā noteiktajai kvalifikācijai.

 2. atļaujas izsniegšana
  Civilās aviācijas aģentūra izsniedz rakstisku atļauju, kurā iekļauj tehniskos noteikumus objekta būvniecībai, ierīkošanai un izvietošanai un, ja nepieciešams, arī attiecīgus ierobežojumus.
  Atļauja ir derīga četrus gadus no tās izsniegšanas dienas.

Maksājumi

PozīcijaCena
gaisa kuģiem potenciāli bīstamu objektu būvēšanas, ierīkošanas un izvietošanas atļaujas saņemšana125.00 EUR