Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai veiktu gaisa kuģu, to komponentu un sastāvdaļu izgatavošanu, organizācijai, kas vēlas to darīt, ir jābūt apstiprinātai, kas apliecina to iespējas atbilstoši ES noteiktajām prasībām.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pieteikums par gaisa kuģu ražošanas organizācijas apstiprinājuma apliecības saņemšanu vai par grozījumiem apliecībā, pievienojot darbības rokasgrāmatu/ ekspozīciju.

 2. Atbilstības izvērtēšana
  Tiek izvērtēta pretendenta iesniegto dokumentu un darbības rokasgrāmatas atbilstība normatīvo dokumentu prasībām. Pēc dokumentācijas izvērtēšanas tiek veikts organizācijas audits, lai pārliecinātos, kā procedūras ir ieviestas dzīvē. Par atklātajām neatbilstībām pretendents tiek informēts rakstiski.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc dokumentācijas izvērtēšanas un veiktā audita atkarībā no to rezultātiem:
  - Organizācijai tiek izsniegta apstiprinājuma apliecība, ja nav konstatētas neatbilstības;
  - Organizācija tiek informēta par atklātajām neatbilstībām.
  Pēc neatbilstību novēršanas, kad CAA ir pārliecinājusies, ka neatbilstības ir pienācīgi novērstas, organizācijai tiek izsniegta apstiprinājuma apliecība.

Maksājumi

PozīcijaCena
darbinieku skaits ir līdz 151500.00 EUR
darbinieku skaits ir no 16 līdz 503000.00 EUR
darbinieku skaits ir no 51 līdz 1007500.00 EUR
darbinieku skaits ir no 101 līdz 20012000.00 EUR
darbinieku skaits ir lielāks par 20020000.00 EUR
darbinieku skaits ir līdz 15750.00 EUR
darbinieku štata vienību skaits ir no 16 līdz 501500.00 EUR
darbinieku štata vienību skaits ir no 51 līdz 1003000.00 EUR
darbinieku štata vienību skaits ir no 101 līdz 2007500.00 EUR
darbinieku štata vienību skaits ir lielāks par 20010000.00 EUR