Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai veiktu nelielu gaisa kuģu tehnisko apkopi un / vai to lidojumderīguma uzturēšanas vadību, organizācijai, kas vēlas to darīt, ir jābūt apstiprinātai gaisa kuģu reģistrācijas valstī (ES reģistrētiem gaisa kuģiem ir vienoti noteikumi).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pieteikums gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas apstiprinājuma apliecības saņemšanu vai par grozījumiem apliecībā, pievienojot darbības rokasgrāmatu/ ekspozīciju.

 2. Atbilstības izvērtēšana
  Tiek izvērtēta pretendenta iesniegto dokumentu un darbības rokasgrāmatas izvērtēšana par atbilstību normatīvo dokumentu prasībām. Pēc dokumentācijas izvērtēšanas tiek veikts organizācijas audits, lai pārliecinātos, kā procedūras ir ieviestas dzīvē. Par atklātajām neatbilstībām pretendents tiek informēts rakstiski.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc dokumentācijas izvērtēšanas un veiktā audita atkarībā no to rezultātiem:
  - Organizācijai tiek izsniegta apstiprinājuma apliecība, ja nav konstatētas neatbilstības;
  - Organizācija tiek informēta par atklātajām neatbilstībām.
  Pēc neatbilstību novēršanas, kad CAA ir pārliecinājusies, ka neatbilstības ir pienācīgi novērstas, organizācijai tiek izsniegta apstiprinājuma apliecība.

Maksājumi

PozīcijaCena
Apvienotās lidojumderīguma organizācijas izvērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana195.50 EUR
Papildus maksa par organizācijas apstiprināšanu tehniskās apkopes veikšanai (ja nepieciešams)57.50 EUR
Papildus maksa par organizācijas apstiprināšanu lidojumderīguma uzturēšanas veikšanai (ja nepieciešams)57.50 EUR
Papildus maksa par organizācijas apstiprināšanu lidojumderīguma pārbaudes un/ vai lidošanas atļauju izsniegšanai57.50 EUR
Grozījumu apvienotās lidojumderīguma organizācijas darbībā un/ vai to dokumentācijā, izvērtēšana un apstiprināšana EUR