Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Gadījumos, kad gaisa kuģis neatbilst lidojumderīguma normu prasībām, vai arī guvis bojājumus, un tiem nevar tikt izsniegta apliecība par derīgumu lidojumiem/ lidojumderīguma sertifikāts, bet, ņemot vērā atsevišķus nosacījumus, tas ir spējīgs droši veikt pamata lidojumu, tam var tik izsniegta atļauja speciāla lidojuma veikšanai/ lidošanas atļauja.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Tiek iesniegts pieteikums lidošanas atļaujas/ atļaujas speciāla lidojuma veikšanai, pieteikums, kā arī, ja nepieciešams, lidošanas nosacījumu apstiprināšanai.

  2. Atbilstības izvērtēšana
    Tiek izvērtēti iesniegtie dokumenti, nepieciešamības gadījumā, tiek pieprasīta papildus informācija. Tiek noteikti lidošanas nosacījumi.

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Gaisa kuģim tiek izsniegta lidošanas atļauja/ atļauja speciāla lidojuma veikšanai.

Maksājumi

PozīcijaCena
atļaujas izsniegšana gaisa kuģa speciālo lidojumu veikšanai57.50 EUR
lidošanas nosacījumu apstiprināšana195.50 EUR