Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai gaisa kuģis varētu lidot, tam ir jābūt spēkā esošam lidojumderīguma sertifikātam/ apliecībai par derīgumu lidojumiem, kas apliecina katra konkrētā gaisa kuģa atbilstību lidojumderīguma normām un tipa sertifikātā norādītajiem nosacījumiem.

Procesa apraksts

  1. pieteikuma iesniegšana
    Pieteikums par gaisa kuģa lidojumderīguma sertifikāta (gaisa kuģiem, uz kuriem attiecas ES noteikumi) vai apliecības par derīgumu lidojumiem (gaisa kuģiem, uz kuriem neattiecas ES noteikumi)izsniegšanai.

  2. atbilstības izvērtēšana
    Tiek izvērtēta iesniegtās gaisa kuģa dokumentācija, lai konstatētu vai gaisa kuģis atbilst Latvijā pieņemtajām lidojumderīguma prasībā, tiek izvērtēta gaisa kuģa izmantošanas vēsture (veiktie tehniskās apkopes darbi, lidojumderīguma direktīvas, modifikācijas, remonti u.c.) par to atbilstību normatīvo dokumentu prasībām. Nepieciešamības gadījumā tiek veikta gaisa kuģa fiziska inspekcija/ kontrolapskate.

  3. sertifikāta izsniegšana
    Ja izvērtēšanas gaitā ir konstatēta atbilstība normatīvo dokumentu prasībām, tiek pieņemts lēmums par lidojumderīguma sertifikāta/ apliecības par derīgumu lidojumiem izsniegšanu. Gaisa kuģim tiek izsniegts attiecīgs sertifikāts/ apliecība.

Maksājumi

PozīcijaCena
līdz 495 kg: gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem / lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana **80.00 EUR
no 496 līdz 2000 kg: gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem / lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana **250.00 EUR
no 2001 kg līdz 5700 kg: gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem / lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana **250.00 EUR
no 5701 kg līdz 15000 kg: gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem / lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana **1480.00 EUR
no 150001 kg līdz 100000 kg: gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem / lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana **2050.00 EUR
vairāk nekā 100000 kg: gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem / lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana **3440.00 EUR
atļaujas izsniegšana gaisa kuģa speciālo lidojumu veikšanai57.50 EUR
lidošanas nosacījumu apstiprināšana195.50 EUR
līdz 700 kg30.00 EUR
no 701 kg līdz 5700 kg80.00 EUR
no 5701 kg līdz 15000 kg525.00 EUR
no 15001 kg līdz 100000 kg820.00 EUR
lielāka par 100000 kg1130.00 EUR
Gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaudes veikšana un lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta izsniegšana gaisa baloniem un paraplāniem/motoparaplāniem, pēc personu vai organizāciju lūguma390.99 EUR
Gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta izsniegšana uz rekomendācijas pamata103.50 EUR
Gaisa kuģa lidojumderīguma izvērtēšana par atbilstību vides aizsardzības prasībām (trokšņa līmeņa sertifikāti) gaisa kuģiem ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu līdz 5700 kg28.75 EUR
Gaisa kuģa lidojumderīguma izvērtēšana par atbilstību vides aizsardzības prasībām (trokšņa līmeņa sertifikāti) gaisa kuģiem ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 5701 kg57.50 EUR
Grozījumu izdarīšana trokšņa līmeņa sertifikātos23.00 EUR
Gaisa kuģu tehniskās apkopes programmu un to izmaiņu izvērtēšana un apstiprināšana gaisa kuģiem ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu līdz 5700 kg103.50 EUR
Gaisa kuģu tehniskās apkopes programmu un to izmaiņu izvērtēšana un apstiprināšana gaisa kuģiem ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 5701 kg195.50 EUR