Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pirmreizējās gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecības (LAPL, PPL, SPL, BPL, CPL, MPL, ATPL, lidotājs inženieris, lidotājs stūrmanis un lidotājs radiotelefona operators) izsniegšana. Gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecību izsniedz kopā ar vismaz vienu klases vai tipa kvalifikācijas atzīmi.

Procesa apraksts

  1. iesnieguma iesniegšana
    Pabeidz atbilstošo apmācību kursu apstiprinātā mācību organizācijā, deklarētajā mācību organizācijā vai nacionālajā mācību organizācijā. Nokārto atbilstoši iegūstamās apliecības kategorijai teorētisko zināšanu pārbaudi. Iesniedz iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus Civilās aviācijas aģentūrā ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc praktiskā eksāmena nokārtošanas.

  2. atbilstības izvērtēšana
    Tiek veikta iesniegto dokumentu atbilstības izvērtēšana piemērojamajām prasībām.

  3. apliecības izsniegšana
    Ja iesniegtie dokumenti atbilst piemērojamām prasībām, tiek izsniegta atbilstoša gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecība. Apliecību persona saņem Civilās aviācijas aģentūrā klātienē.

Maksājumi

PozīcijaCena
amatierpilota apliecība50.00 EUR
Eiropas Savienības lidojumu apkalpes locekļa apliecības nacionālais pielikums34.50 EUR
lidotāja inženiera apliecība180.00 EUR
amatierpilota apliecība (LAPL)40.00 EUR
privātpilota apliecība (PPL)65.00 EUR
planiera pilota apliecība (SPL)50.00 EUR
gaisa balona pilota apliecība (BPL)50.00 EUR
komercpilota apliecība (CPL)165.00 EUR
daudzpilotu apkalpes pilota apliecība (MPL)180.00 EUR
aviolīniju transporta pilota apliecība (ATPL)200.00 EUR
amatierpilots (nacionālā vai FCL daļas apliecība)17.00 EUR
privātpilots, planiera pilots, gaisa balona pilots35.00 EUR
komercpilots60.00 EUR
aviolīniju transporta pilots65.00 EUR
lidotājs inženieris60.00 EUR
instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīme50.00 EUR
teorētiskais eksāmens, lai uz nacionālās apliecības pamata izsniegtu Eiropas Savienības (FCL daļas; SFCL daļas; BFCL daļas) apliecību65.00 EUR
komerciālā un cita profesionālā darbība65.00 EUR
citas kategorijas apliecības (tajā skaitā, instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīmes) atzīšanai un konversijai35.00 EUR
gaisa kuģa klasei (atsevišķi sauszemes vai jūras)60.00 EUR
gaisa kuģa tipam (atsevišķi sauszemes vai jūras); instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīme, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība85.00 EUR
papildu kvalifikācijas atzīme, kas nav gaisa kuģa tipa, klases vai instrumentālo kvalifikācijas atzīme40.00 EUR
planieris (motoplanieris), gaisa balons, dirižablis, ultraviegls gaisa kuģis, deltaplāns (motodeltaplāns)57.00 EUR
vienpilota gaisa kuģa klase (atsevišķi sauszemes vai jūras), instrumentālo mācību lidojumu instruktors60.00 EUR
daudzpilotu (atsevišķi sauszemes vai jūras) gaisa kuģis69.00 EUR
lidojumu instruktora (FI) kvalifikācijas noteikto ierobežojumu atcelšana vai piešķirto privilēģiju paplašināšana57.00 EUR
ieraksts katras kategorijas apliecībā par valodas prasmes līmeni, tā derīguma pagarināšana vai atjaunošana esošā apliecībā (par valodas prasmes līmeni vienā valodā).33.00 EUR
derīgas kvalifikācijas atzīmes, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība un kuru ieraksta no derīgas iepriekšējās apliecības, izsniegšana30.00 EUR
kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana, izdarot ierakstu derīgā apliecībā25.00 EUR
kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa atjaunošana, izdarot ierakstu derīgā apliecībā40.00 EUR