Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ekspluatants izveido lidojumu veikšanas rokasgrāmatu (OM), kā noteikts Regulas (ES) Nr. 2018/1139 V Pielikuma 8.2. punktā.
Saskaņā ar regulas (ES) Nr. 965/2012 ARO.GEN.330. punkta prasībām, saņemot pieteikumu par OM vai tās izmaiņām, kas iepriekš jāapstiprina, Civilās aviācijas aģentūra pirms atļaujas sniegšanas pārbauda OM vai izmaiņu atbilstību prasībām.

Procesa apraksts

 1. dokumentu iesniegšana
  Gaisa kuģa ekspluatants iesniedz:
  - pieteikumu par OM iesniegšanu vai OM grozījuma veikšanu;
  - izmainītos dokumentus.

 2. atbilstības izvērtēšana
  Civilās aviācijas aģentūra izvērtē saņemtos dokumentus.

 3. OM vai tās grozījumu apstiprināšana
  Pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas, Civilās aviācijas aģentūra apstiprina OM vai tās grozījumu.