Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Gaisa telpas izmantošanas atļauju izsniegšana (aviācijas skates, speciālie aviācijas darbi, bezpilota gaisakuģu lidojumu un citu lidojumu veikšana kā arī gaisa telpas izmantošana saskaņā ar EK regulā Nr. 923/2014 un ICAO 2 un 11 pielikumā noteiktajām atkāpēm).

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana un izvērtēšana
  Iesnieguma izvērtēšanā var tikt piesaistītas Gaisa kuģu ekspluatācijas, Aviācijas Personāla sertificēšanas, Lidotspējas daļa, Bezpilota gaisa kuģu lidojumu drošuma nodaļa vai Lidlauku daļa.

 2. Pēc nepieciešamības, iztrūkstošās informācijas pieprasīšana no iesniedzēja
  Pēc iesnieguma izskatīšanas, CAA var pieprasīt no iesniedzēja iztrūkstošo informāciju vai precizējošo informāciju par iesniegto izmaiņu atļaujas saņemšanai.

 3. Pēc nepieciešamības ATM/ANS drošuma izmaiņu novērtējums
  Situācijas, kad iesniegtā izmaiņa atrodas gaisa telpā, kurā VAS LGS sniedz gaisa satiksmes vadības pakalpojumus vai lidlauka gaisa satiksmes informatīvā dienesta pakalpojumus, VAS LGS veic iesniegto izmaiņu drošuma novērtējumu, saskaņā ar ES tiesību aktu prasībām un ICAO standartiem.

 4. Atļaujas sagatavošana un izsniegšana
  Pēc VAS LGS drošuma izmaiņu izvērtējuma izskatīšanas un ņemot vērā pārējo iesaistīto CAA uzraudzības jomu atzinumus, ANS daļa sagatavo atbilstošu gaisa telpas izmantošanas atļauju.

Maksājumi

PozīcijaCena
Gaisa kuģu lidojumu, izņemot pasažieru, bagāžas, kravas un pasta gaisa pārvadājumu atļaujas izsniegšana207.00 EUR
Gaismas, radio un visu veidu elektromagnētiskā izstarojuma, kas var radīt draudus gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošībai, atļaujas izsniegšana.103.50 EUR
Materiālo objektu pacelšanas, pārvietošanas vai nolaišanas gaisa telpā atļaujas izsniegšana207.00 EUR
Šaušanas un spridzināšanas darbu, kas var apdraudēt gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošību atļaujas izsniegšana (neattiecas uz NBS)103.50 EUR
Aviācijas skates atļaujas izsniegšana50.00 EUR
Gaisa telpas struktūras izmaiņu ieviešana, ja pieteikumu iesniegusi fiziskā persona57.50 EUR
Gaisa telpas struktūras izmaiņu ieviešana, ja pieteikumu iesniegusi juridiska persona207.00 EUR