Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Civilās aviācijas aģentūras sertificēto aviācijas medicīnas ekspertu (AME) un aviācijas medicīnas centru (AeMC) profesionālās darbības uzraudzība aviācijas medicīnas kompetenču ietvaros.
Latvijā un arī citās ES / EASA dalībvalstīs veikto Latvijas civilās aviācijas personāla veselības apliecību turētāju un pretendentu aviācijas medicīnas veselības pārbaužu rezultātu uzraudzība.

Procesa apraksts

  1. Uzraudzības plāna sastādīšana
    2 gadu cikla uzraudzības pasākumu sagatavošana un apstiprināšana CAA.

  2. Auditu un inspekciju veikšana klātienē. CAA saņemtās aviācijas medicīnas dokumentācijas izvērtēšana
    CAA veic AME un AeMC auditus un inspekcijas, kā arī civilās aviācijas personāla veselības pārbaužu, attiecīgās aviācijas medicīnas dokumentācijas un veselības pārbaužu rezultātu atbilstības prasībām uzraudzību, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 27.punktā un 35.punktā noteikto.

Maksājumi

PozīcijaCena
Aviācijas medicīnas centru un aviācijas medicīnas ekspertu uzraudzības maksa*2.50 EUR

Saņemt pakalpojumu