Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
23
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Civilās aviācijas aģentūra (CAA) izsniedz civilās aviācijas personāla veselības apliecības vai medicīniskos atzinumus, saskaņā ar KOMISIJAS REGULAS (ES) Nr. 1178/2011 MED.A.040(f) un ARA.GEN.360(c) apakšpunktos un KOMISIJAS REGULAS (ES) 2015/340 ATCO.MED.A.040(f) apakšpunktā noteikto.

Procesa apraksts

  1. iesnieguma iesniegšana
    Iesniegums veselības apliecības saņemšanai.

  2. veselības apliecības vai medicīniskā atzinuma izsniegšana
    Atkarībā no izvērtēšanas rezultātiem par pretendenta atbilstību noteiktajām prasībām, CAA Aviācijas medicīnas daļas vadītājs vai viņa norīkota persona izsniedz pretendentam attiecīgas klases civilās aviācijas personāla veselības apliecību vai medicīnisko atzinumu.

Maksājumi

PozīcijaCena
Veselības stāvokļa atbilstības novērtēšana pamatojoties uz aviācijas medicīnas centra vai aviācijas medicīnas eksperta iesniegto veselības pārbaužu dokumentāciju15.00 EUR
Veselības stāvokļa atbilstības novērtēšana pamatojoties uz ārvalstu civilās aviācijas licencēšanas iestādes iesniegto veselības pārbaužu dokumentāciju kompetentās iestādes maiņas gadījumā.15.00 EUR
Veselības stāvokļa atbilstības novērtējums papildu veselības pārbaudes izskatīšanas procedūras ietvaros57.50 EUR