Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ārvalstu gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļa apliecību, kas izsniegtas saskaņā ar ārvalstu nacionālo normatīvo aktu prasībām, ja attiecīgās apliecības turētājs plāno veikt lidojumus, izmantojot Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētu gaisa kuģi, vai veikt lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā, atzīšana.

Procesa apraksts

  1. Iesnieguma iesniegšana
    Pretendents iesniedz iesniegumu un pievieno dokumentus, kas apliecina, ka ir spēkā esoša veselības apliecība, gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļu apliecība ar derīgām atbilstošām kvalifikācijas atzīmēm un apstiprinājumiem, lidojumu pieredzi.

  2. Atbilstības izvērtēšana
    Tiek pieprasīts ārvalstu apliecības izdevējiestādes apstiprinājums un veikta iesniegto dokumentu atbilstības izvērtēšana piemērojamajām prasībām.

  3. Sertifikāta izsniegšana
    Ja iesniegtie dokumenti atbilst piemērojamām prasībām, tiek izsniegts derīguma sertifikāts. Derīguma sertifikāts tiek saņemts Civilās aviācijas aģentūrā klātienē.

Maksājumi

PozīcijaCena
amatierpilots, planiera pilots, gaisa balona pilots un privātpilots nekomerciāliem lidojumiem34.00 EUR
planiera pilots, gaisa balona pilots un privātpilots komerciāliem lidojumiem50.00 EUR
cits gaisa kuģa lidojumu apkalpes personāls komerclidojumiem75.00 EUR
papildu kvalifikācijas atzīme (GK klases, tipa, instrumentālo lidojumu, kā arī reg. Nr.1178/2011 I pielik. I apakšsadaļā minētās papildu kvalifikāc. atzīmes, izņemot nakts lidojumu kvalifikāc.), kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība25.00 EUR
apliecības apstiprināšana specifiskiem ierobežota ilguma uzdevumiem80.50 EUR
instruktora kvalifikācijas atzīme (jebkuras kategorijas)40.00 EUR