Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta pretendenta deklarācijas iesniegšana bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatācijai specifiskajā kategorijā atbilstoši regulā Nr.2019/947 noteiktajiem standarta scenārijiem.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta pretendenta deklarācijas, atbilstoši regulas 2019/947 2. papildinājumam iesniegšana bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatācijai specifiskajā kategorijā atbilstoši regulā Nr.2019/947 noteiktajiem standarta scenārijiem.

  2. Atbilstības izvērtēšana
    Bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta iesniegtās deklarācijas atbilstības izvērtēšana piemērojamajām prasībām.

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Ja iesniegtie dokumenti atbilst piemērojamām prasībām, tiek izsniegta ekspluatācijas atļauja.

Maksājumi

PozīcijaCena
bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatācijas deklarācijas iesniegšana30.00 EUR