Prasmju pārbaudi, kvalifikācijas pārbaudi un kompetenču pārbaudi MPA un PL tipa kvalifikācijām, ATPL un MPL izdošanai, kā arī SPA un helikopteru klases vai tipa kvalifikācijām veic ar FSTD saskaņā ar Part-FCL noteiktajām prasībām.

Prasmju un kompetences pārbaudes drīkst veikt tikai pēc CAA apstiprinājuma saņemšanas. Skatīt sadaļu Pieteikt pārbaudi

Lai veiktu kvalifikācijas pārbaudi pretendentam CAA apstiprinājums nav nepieciešams.

Pēc prasmju, kvalifikācijas vai kompetences pārbaudes eksaminētājs drīkst veikt kategorijas pagarināšanas vai atjaunošanas atzīmes pilota apliecībā tikai tad, ja kvalifikācija jau ir iekļauta pilota licencē un tās iztecēšanas termiņš nepārsniedz 3 gadus. Jaunas kategorijas ierakstu pilota apliecībā eksaminētājs veikt nedrīkst!

Latvijas CAA apstiprinātajiem eksaminētajiem pēc veiktās prasmju, kvalifikācijas vai kompetences pārbaudes bez kavēšanās jāiesniedz veikto pārbaužu veidlapu skanētas kopijas uz e-pastu: REPORTS@caa.gov.lv.

Ja eksaminētājs ir veicis kategorijas pagarināšanas vai atjaunošanas atzīmi pilota apliecībā, augstāk minēto dokumentu kopijām jāpievieno arī skanēta pretendenta pilota apliecības kopija ar veikto ierakstu.

Piezīme: Lūdzu pārliecinieties, ka izsūtāt labas kvalitātes skanētas kopijas PDF formātā.

Līdz katra mēneša pēdējam datumam eksaminētājs aizpilda veidlapu (tikai Latvijas CAA apstiprinātie eksaminētāji)

Eksaminētāja darbības pārskats

par veiktajām prasmju, kvalifikācijas vai kompetences pārbaudēm tekošajā mēnesī un iesūta to uz e-pastu: REPORTS@caa.gov.lv

Piezīme: Lūdzu pārliecinieties, ka izsūtāt korekti aizpildītu atskaiti XLS formātā.

Ārvalstu eksaminētājiem sākot ar 2015. gada 17. martu tiek piemērota Komisijas Regula (ES) 2015/445 par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1178/2011 saistībā ar tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi. Tā rezultātā, EASA dalībvalstu, izņemot Latviju, sertificētiem eksaminētājiem nav tiesību veikt prasmju, kvalifikācijas vai kompetences pārbaudes Latvijā izdotu apliecību turētājiem. Lai šādas tiesības iegūtu, ārvalstu eksaminētajiem jāiepazīstas ar jaunāko pieejamo informāciju par attiecīgās valsts (šai gadījumā Latvijas) CAA apstiprinātām procedūrām. Šī informācija ir publicēta EASA mājas lapā kā Dokuments par atšķirībām eksaminēšanā.

Saskaņā ar FCL.1030(b)(3)(iv), aizpildot un parakstot Latvijas prasmju, kvalifikācijas vai kompetences pārbaudes formas, eksaminētājs apliecina, ka ir izskatījis un piemērojis CAA procedūras un prasības.

Pilotiem