Contacts

caa [at] caa.gov.lv

Location

Biroju iela 10, Lidosta "Rīga",Mārupes novads, LV-1053
  • izstrādā normatīvos dokumentus civilās aviācijas aizsardzībai pret nelikumīgu iejaukšanos tās darbībā harmonizācijai ar EK Regulu prasībām un kontrolē šo dokumentu prasību izpildi un pasākumu kvalitāti
  • kontrolē lidostu un aviosabiedrību aviodrošības pasākumu atbilstību Nacionālās civilās aviācijas drošības programmas prasībām
  • sniedz palīdzību aviosabiedrībām aviācijas drošības pasākumu izstrādāšanā
  • apstiprina lidostu un aviosabiedrību civilās aviācijas drošības uzturēšanā iesaistītā personāla mācību programmas un seko mācību norisei
  • kontrolē aviācijas drošības pasākumu ievērošanu oficiālo kravas aģentu darbībā
  • izvērtē un sniedz atzinumus par aviosabiedrību atbilstību bīstamo kravu pārvadāšanai
  • sagatavo gada pārskatus par veiktās aviodrošības pasākumu un kontroles kvalitātes uzraudzības rezultātiem

Employees

Dace Reichmane

Head of Division
Dace.Reichmane [at] caa.gov.lv

Armands Klotiņš

Deputy head of Division
Armands.Klotins [at] caa.gov.lv